Radiologia

Konsultacja radiologiczna

Konsultacja radiologiczna to konsultacja specjalistyczna z zakresu diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem badania USG wykonywanego przez lekarza radiologa oraz interpretacji przez niego otrzymanych wyników.

Ultrasonografia

Badanie USG wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się i odbicia fali ultradźwiękowej w celu uzyskania dokładnego obrazu wewnętrznych tkanek naszego organizmu. Z uwagi na fakt, że badanie to jest bezbolesne, nieinwazyjne oraz bezpieczne dla pacjenta stało się podstawową metodą diagnozowania różnych chorób.

Wykonujemy USG: jamy brzusznej, tarczycy, piersi oraz węzłów chłonnych.

Ultrasonografia dopplerowska

Badanie dopplerowskie (USG Dopplera) ma szerokie zastosowanie w diagnozowaniu chorób układu krążenia. Pozwala zbadać stan żył i tętnic oraz służy do jak najwcześniejszego wykrywania nawet drobnych schorzeń, które w najgorszym wypadku mogą prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej.

Wykonujemy USG Dopplera: żył miednicy, żył kończyn dolnych, tętnic szyjnych, tętnic kończyn dolnych, tętnic kończyn górnych, przetok dializacyjnych.

ECHO serca

Echo serca, zwane też echokardiografią, to podstawowe narzędzie diagnostyki kardiologicznej w chorobach serca i układu krążenia. Za pomocą fal ultradźwiękowych umożliwia obserwację jam serca i jego zastawek, daje także wgląd w to, jak pracuje serce. Jest to bezpieczne badanie, które można wykonywać u osób w każdym wieku: osób starszych, dorosłych, jak również niemowląt.