CHIRURGIA DERMATOCHIRURGIA

Konsultacja chirurgiczna

Konsultacja chirurgiczna to spotkanie z lekarzem specjalizującym się w chirurgii ogólnej w celu oceny stanu zdrowia pacjenta i wybranie dla niego właściwej metody leczenia, w tym określenie czy dane schorzenie jest wskazaniem do leczenia operacyjnego. Podczas konsultacji chirurg ogólny przeprowadza wywiad medyczny, badanie przedmiotowe oraz może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne.

Konsultacja proktologiczna

Jakiekolwiek niepokojące objawy ze strony końcowego odcinka układu pokarmowego do którego należą: odbytnica, kanał odbytu oraz odbyt wymagają konsultacji u lekarza proktologa. Podczas konsultacji proktologicznej, najistotniejszym jego elementem jest badanie per rectum lub badanie anoskopowe. Na drodze badania per rectum możliwa jest ocena tylko krótkiego fragmentu odbytu, zobrazowanie dłuższego odcinka odbytu i fragmentu odbytnicy możliwe jest natomiast poprzez przeprowadzenie anoskopii. Wskazaniami do wizyty u proktologa są m.in. hemoroidy, szczelina odbytu, infekcje odbytu czy nietrzymanie stolca.

Elektrokoagulacja zmian skórnych

Elektrokoagulacja polega na ścięciu tkanek poprzez ich termiczne uszkodzenie, przy użyciu prądu o wysokiej częstotliwości.Wskazania do zabiegu to m.in. brodawki wirusowe czyli kurzajki, brodawki łojotokowe, prosaki, włókniaki.

Chirurgiczne usunięcie zmiany skórnej

To zabieg stosunkowo małoinwazyjny. Pozwala pozbyć się niechcianej lub podejrzanej zmiany i co ważniejsze umożliwia badanie histopatologiczne uzyskanego materiału celem dokładnego określenia charakteru zmiany skórnej.

Podczas zabiegu lekarz usuwa znamię skórne wraz z marginesem zdrowej tkanki przy użyciu skalpela, zakłada szwy oraz opatrunek. Dzięki znieczuleniu miejscowemu procedura jest bezbolesna i umożliwia powrót do domu po jej zakończeniu. Według otrzymanych zaleceń od lekarza prowadzącego należy się zgłosić w celu usunięcia założonych szwów – zazwyczaj od 7 do 14 dni od daty zabiegu.