dermatologia

dr n. med., prof. KAAFM

Paweł Brzewski

 

W 2006 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Ordynator Oddziału Dermatologicznego z pododdziałem dzieci w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Adiunkt w Klinice Dermatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Specjalista dermatolog i wenerolog. W ciągu ostatnich lat był autorem i współautorem 45 prac naukowych powstałych w Katedrze Dermatologii, laureatem 3 Nagród Głównych na Konferencjach Międzynarodowych w dziedzinie dermatologii i wenerologii. W październiku 2009 roku brał udział w XVIII Zjeździe EADV w Berlinie, potem KarlovychVarach oraz Weronie (EADV 2012). Od 15 lat regularnie uczestniczy w konferencjach, sympozjach i szkoleniach z zakresu dermatologii organizowanych przez Klinikę Dermatologii oraz w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Krakowie, którego jest aktywnym członkiem. Kilkakrotnie prezentował również pokazy przypadków na posiedzeniach PTD w Krakowie. Odbył praktykę zagraniczną w Klinice Dermatologicznej na Medizinische Universität Wien AKH. W 2011 roku odbył staż na Uniwersytecie w Monachium LMU alianz Harvard w ramach projektu „Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae”. Głównym tematem jego zainteresowań naukowych są badania nad podłożem molekularnym raków podstawno – i kolczystokomórkowych. W czerwcu 2012 roku obronił pracę doktorską z wyróżnieniem na temat: „Badanie ekspresji elongaz i desaturaz oraz składu kwasów tłuszczowych frakcji lipidowych w ogniskach raka podstawnokomórkowego skóry”. Prowadzi z sukcesem zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego. Od 2020 roku jest wykładowcą akademickim prowadzącym zajęcia dydaktyczne z dermatologii i wenerologii dla studentów Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ukończył liczne kursy z zakresu dermatologii, dermatochirurgii oraz medycyny estetycznej.

dr n. med.

Marek Brzewski

Absolwent Akademii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację 2 stopnia z dermatologii i wenerologii uzyskał w 1975 roku. Wieloletni pracownik naukowy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Klinice Dermatologii na stanowiskach asystenta, st.wykładowcy, adiunkta. Autor licznych prac z zakresu dermatologii i wenerologii. Odbył staże w Klinikach Dermatologii w Niemczech między innymi w Monachium i Bonn. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby lekarskiej. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Rekomendowany dermatolog przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

dr n. med.

Anna Żabówka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie rezydentury z dermatologii i wenerologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W 2020 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie).
Pracuje jako współbadacz w licznych badaniach klinicznych z zakresu dermatologii oraz jest autorką i współautorką polskich i międzynarodowych publikacji naukowych. Jest również wykładowcą akademickim prowadzącym zajęcia dydaktyczne z dermatologii i wenerologii dla studentów Wydziału Lekarskiego KAAFM. Ukończyła studia podyplomowe „Medycyna Estetyczna dla Lekarzy” na GWSH oraz „Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ponadto posiada dyplom „Kursu Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP) dla badaczy i członków zespołów badawczych” oraz „Warsztatów praktycznych dla kierowników zespołów badawczych” CMUJ. Członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), EuropeanAcademy of Dermatology and Venereology (EADV) oraz International DermoscopySociety (IDS). Regularnie uczestniczy w licznych kongresach i szkoleniach celem ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

dr n. med.

Tomasz Stefura

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończył otrzymując liczne stypendia w tym nagrodę Dziekana Wydziału Lekarskiego, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy grant czy Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla przyznany przez Wydział Nauk Medycznych PAN.
Obecnie lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej. Doświadczenie zdobywa również pracując w 5-tym Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie.Stale podnosi swoje kwalifikacje naukowe uczestnicząc w licznych kursach i warsztatach, a także biorąc udział w międzynarodowych konferencjach medycznych oraz stażach zagranicznych. Ukończył szkolenia z zakresu podawanie toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego, peelingów chemicznych, podawanie osocza bogatopłytkowego i fibryny, mezoterapię różnymi preparatami, lipolizy iniekcyjnej oraz liposukcji.Swoją działalność kliniczną łączy z pracą naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prowadzeniem zajęć dla studentów kierunku lekarskiego. Jest współautorem licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych w tym dotyczących medyczny estetycznej.
Wśród pacjentów bardzo ceniony za precyzję i dokładność w usuwaniu zmian skórnych.  
 

lek.

Magdalena Masajada

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z dermatologii i wenerologii w Oddziale Dermatologicznym z Pododdziałem Dziecięcym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Regularnie uczestniczy w kursach doskonalących, szkoleniach oraz konferencjach naukowych poświęconych tematyce dermatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz EADV (EuropeanAcademy of Dermatology and Venereology).

lek.

Marta Krzysztofik

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończyła z wyróżnieniem, otrzymując liczne stypendia, w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stypendium Rektora UJ. Laureatka projektu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie studiów odbyła krajowe i zagraniczne staże, w tym kursy kliniczne w David Geffen School of Medicine, University of California Los Angeles oraz praktyki zagraniczne w Mater Dei Hospital na Malcie i Szpitalu Uniwersyteckim w Greifswaldzie w Niemczech. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych.
Obecnie lekarz w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii w Oddziale Dermatologicznym z Pododdziałem Dziecięcym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Stale podnosi swoje kwalifikacje naukowe, uczestnicząc w licznych kursach doskonalących, szkoleniach, a także biorąc udział w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach medycznych poświęconych dermatologii i medycynie estetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

chirurgia

lek.

Agnieszka Leszko

W 2010 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Od 2012 roku jest zatrudniona w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W 2019 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej. Posiada doświadczenie w zakresie leczenia chorób odbytu i odbytnicy, wycinaniu zmian skórnych, a także diagnostyce i kwalifikacji do operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego, plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych. Nieustannie poszerza wiedzę i doskonali umiejętności. Jest autorką i współautorką plakatów naukowych, publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii onkologicznej oraz plastyki przepuklin pachwinowych.

KARDIOCHIRURGIA

prof. dr hab.

Edward Malec

Profesor nauk medycznych, polski kardiochirurg i chirurg dziecięcy, profesor Westfalische Wilhelms Universität Münster, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, Chirurgii Wad Wrodzonych Serca Universitätsklinikum Münster. 2 listopada 2016 powołany został na stanowisko profesora wizytującego na Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Odessie, gdzie 21 grudnia 2017 roku został mu przyznany tytuł doktora honoris causa za wkład w rozwój kardiochirurgii dziecięcej na świecie. W latach 2007–2013 kierował Kliniką Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, operując w tym czasie dzieci z różnych krajów Europy, w tym ponad 340 małych pacjentów z Polski. Wykonywał transplantacje serca oraz serca i płuc u dzieci i dorosłych z wadami serca, oraz zabiegi implantacji sztucznych komór wspomagających pracę mięśnia sercowego. Kierował licznymi programami badawczymi, mającymi na celu rozwój kardiochirurgii dziecięcej. Od 2013 kieruje Kliniką Kardiochirurgii Dziecięcej, Chirurgii Wad Wrodzonych Serca Universitätsklinikum Münster, gdzie z powodzeniem podejmuje się korekcji najbardziej złożonych wad serca, oraz przeszczepienia serca, a także serca i płuc u dzieci i dorosłych dotkniętych wadami i chorobami układu krążenia. Podczas swojej pracy w Niemczech zoperował już prawie 1000 polskich dzieci.

Poza nagrodami indywidualnymi, między innymi Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za „Wprowadzenie nowatorskiej metody kardiochirurgicznej leczenia zespołu niedorozwoju lewego serca” zespół lekarzy pod kierownictwem prof. Edwarda Malca zdobył liczne nagrody i wyróżnienia za pracę na rzecz rozwoju kardiochirurgii dziecięcej, a w 2002 roku uhonorowany został Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Torakokardiochirurgów (Congenital Heart Surgery Award). W rankingu szpitali tygodnika Newsweek kierowana przez niego Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej zajmowała pierwsze miejsce. Laureat prestiżowej statuetki „Misja Zdrowia” w kategorii Naukowiec. Przez czasopismo Focus trzykrotnie uznany za jednego z najlepszych lekarzy w Niemczech. W 2013 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii dziecięcej oraz niesienie specjalistycznej pomocy polskim dzieciom”. W 2014 roku Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski nadał Edwardowi Malcowi Odznakę Honorową „Bene merito” za działalność, która istotnie wzmacnia pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Najważniejszym wyróżnieniem jest jednak Order Uśmiechu, który przyznały mu uratowane dzieci z całego świata.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Malec

laryngologia

dr n. med.

Katarzyna Malec

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 2010 roku. Pracownik Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych broniąc z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu inżynierii biomateriałowej i biologii molekularnej (Nagroda Towarzystwa Lekarskiego im. Marka Sycha dla najlepszej pracy doktorskiej). W 2018 roku ukończyła szkolenie specjalizacyjne w Klinice Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie uzyskując tytuł specjalisty Otorynolaryngologa. W 2020 roku rozpoczęła specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Autorka oraz współautorka licznych publikacji medycznych. Członek Europejskiej Akademii Chirurgów Plastycznych Twarzy (European Acadamy of Facial Plastic Surgery).

radiologia

kosmetologiA

mgr

Magdalena Wieliczko

Absolwentka Kosmetologii Medycznej na Krakowskiej akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także Kosmetologii w stopniu magisterskim na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. W 2017roku obroniła prace magisterską, w tematyce substancji czynnych, stosowanych w przypadku skór wrażliwych, alergicznych i atopowych. Jest także absolwentką Karkowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej w Krakowie, gdzie uzyskała tytuł technika farmacji. Z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu farmacji i kosmetologii, a także innych nauk medycznych, wciąż ją pogłębiając. Czynnie działa w branży dermokosmetycznej,  gdzie również stawia na ciągły rozwój. Zasadą, którą się kieruje w pracy i nie tylko, jest zdecydowanie holistyczne dbanie o skórę, a także indywidulane podejście do klienta/pacjenta. Specjalizuję się w peelingach chemicznych oraz zabiegach stymulujących skórę, jak np.mezoterapia mikroigłowa, a także układaniem indywidulanych planów pielęgnacyjnych. Uwielbia poznawać nowe technologie i kosmetyki, a także trendy i odkrycia świata kosmetologii. 

psychiatria

lek.

Rafał Szafrański

specjalista psychiatra